Żuławski Bank Spółdzielczy

Kalendarz, imieniny

Sobota, 21 Października 2017 r.  
Hilarego, Urszuli

Wyszukiwarka

Nawigacja

Kredyty  /   Tabela prowizji i opłat  /   Kredyty i pożyczki dla klientów indywidualnych  /   

Treść strony

Kredyty i pożyczki dla klientów indywidualnych

Lp.  Rodzaj czynności / usługi

Sposób naliczania prowizji / opłat Tryb pobierania prowizji / opłat Stawka w zł. lub %
       
1. Prowizja przygotowawcza      
1)  udzielenie kredytu gotówkowego: od kwoty udzielonego kredytu / pożyczki, za odnowienie kredytu od kwoty odnowienia (dotyczy kredytów odnawialnych w ROR) płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy  
a)   do 36 m-cy 2,5% nie mniej niż 50 zł.
b)   powyżej 36 m-cy 3,5% nie mniej niż 50 zł.*
2)  udzielenie kredytu w ROR ( w tym debetu dopuszczalnego) 2% nie mniej niż 30 zł
3)  odnowienie kredytu w ROR 0,5% nie mniej niż 50 zł.
4)odnowienie debetu dopuszczalnego w ROR 10 zł
5)udzielenie kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych od 2% do 3,5 %
6)  udzielenie kredytu hipotecznego:  
a)   mieszkaniowego od 1,5% do 2,5%
b)   pożyczki hipotecznej od 1,5% do 2,5%
c) konsolidacyjnego od 1,5% do 3,5%
d) konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie od 1,5 % do 3,5%
2. Prowizja rekompensacyjna  
1)  kredyty podlegające zapisom ustawy o kredycie konsumenckim od kwoty spłacanej przed terminem spłaty określonym w Harmonogramie spłat płatna jednorazowo w dniu dokonania przedterminowej spłaty kredytu / pożyczki bez opłat
2)  kredyty niepodlegające zapisom ustawy o kredycie konsumenckim 0,5%
3. Za sporządzenie Harmonogramu spłat na wniosek Klienta     10 zł.
4. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki na wniosek Klienta od kwoty objętej prolongatą płatna od każdej prolongaty 0,25%
5. Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki na wniosek Klienta, z wyjątkiem prolongaty:  
a)   podwyższenie kwoty od kwoty podwyższenia jednorazowo od 1% do 3%
b)   zmiana planu spłat od kwoty objętej zmianą jednorazowo 0,2% nie mniej niż 50 zł.
c)   odroczenie (jednorazowo) spłaty kapitału w okresie kredytowania od kwoty kredytu pozost. do spłaty   x
d)   zmiana prawnego zabezpieczenia   jednorazowo od 50 zł. do 200 zł.
e)   inne   jednorazowo od 50 zł. do 200 zł.
6. Dyskonto weksla     20 zł.
7. Inkaso weksla     20 zł.
8. Za zgłoszenie weksla do protestu w razie niezapłacenia   jednorazowo koszty opłaty notarialnej +100 zł.
9. Za wydanie promesy kredytowej   jednorazowo 100 zł.
10. Za wydanie opini bankowej na wniosek Klienta   każdorazowo 123 zł. (100 zł + 23%VAT)
11. Za wydanie zaświadczenia o spłaconym kredycie   każdorazowo 123 zł. (100 zł + 23%VAT)
12. Za wydanie zaświadczenia o historii udzielonego kredytu   każdorazowo 61,50 zł. (50 zł + 23%VAT)
13. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej / pożyczki   każdorazowo 30,75 zł. (25 zł + 23%VAT)
14. Za sporządzenie i wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia     50 zł.
15. Za sporządzenie i wysłanie przypomnienia (monitu), wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu / pożyczki od każdego egzemplarza każdorazowo 6,60 zł.
16.  Za sporządzenie i wysłanie pisma informującego o niewywiązywaniu się z innych warunków umowy niż terminowa spłata od każdego egzemplarza każdorazowo 6,60 zł.
17. Za rozpatrzenie wniosku o bęzciężarowe odłączenie działki   każdorazowo od 50 zł. do 100 zł.
18.  Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonane na życzenie Klienta lub za Klienta np. opłata za badanie wpisów w KW nieruchomości, dokonane przez pracownika Banku w przypadku niedopełnienia obowiązku przedłożenia aktualnego odpisu z księgi przez Klienta.

 

każdorazowo
123 zł. (100 zł + 23%VAT)

*) dla kredytów gotówkowych  udzielanych w okresie od 13 czerwca 2016 r. do 15 września 2016 r. - prowizja od 1% do 3,50% min. 50 zł. 

Dane Kontaktowe

Żuławski Bank Spółdzielczy
ul Sikorskiego 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
telefon: 55 246 91 01
faks: 55 246 91 20

Jak do nas trafić?

Jak do nas trafić?

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia
Zapraszamy do odwiedzania
naszej siedziby w godzinach
8:00 - 17:00

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin
Miło nam poinformować, że jesteś
826460 osobą na stronie
powered by netadmin 7.06
baner toplayer
Pożyczka dla mikro i małych firm