Żuławski Bank Spółdzielczy

Kalendarz, imieniny

Niedziela, 19 Sierpnia 2018 r.  
Jana, Bolesława

Wyszukiwarka

Nawigacja

Kredyty  /   Kredyty dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  /   Kredyty  /   

Treść strony

Kredyt inwestycyjny

1. Cel kredytu
Kredyt jest udzielany na:

  • pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  JST;
  • finansowanie planowanego deficytu budżetu  JST;
  • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
  • wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Okres kredytowania
Kredyt udzielany jest:

  • kredyt krótkoterminowy - do 1 roku
  • kredyt długoterminowy - maksymalnie na okres 15 lat.

3. Waluta kredytu
Kredyt może być udzielony w złotych.

4. Zabezpieczenie kredytu
Spłata kredytu wraz z odsetkami zabezpieczana jest zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku "Instrukcją prawnych form zabezpieczeń wierzytelności ŻBS".

6. Spłata kredytu
Spłata kredytu może następować jednorazowo lub w ratach, w terminach określonych w umowie kredytowej.
Kredyt spłacony w części lub w całości nie podlega ponownemu wykorzystaniu.

7. Opłaty i prowizje
Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą prowizji i opłat.

8. Oprocentowanie
Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.
 

drukuj (Kredyt inwestycyjny)

Dane Kontaktowe

Żuławski Bank Spółdzielczy
ul Sikorskiego 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
telefon: 55 246 91 01
faks: 55 246 91 20

Jak do nas trafić?

Jak do nas trafić?

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia
Zapraszamy do odwiedzania
naszej siedziby w godzinach
8:00 - 17:00

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin
Miło nam poinformować, że jesteś
997499 osobą na stronie
powered by netadmin 7.06