Cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. O zasadach przetwarzania danych osobowych (RODO) więcej informacji znajdziesz na stronie w zakładce Informacje Prawne.

Ok, rozumiem
Ok, rozumiem
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

- Żuławski Bank Spółdzielczy

add_action( ‘woocommerce_checkout_order_review’, ‘reordering_checkout_order_review’, 1 );
function reordering_checkout_order_review(){
remove_action(‘woocommerce_checkout_order_review’,’woocommerce_checkout_payment’, 20 );

add_action( ‘woocommerce_checkout_order_review’, ‘custom_checkout_payment’, 8 );
add_action( ‘woocommerce_checkout_order_review’, ‘after_custom_checkout_payment’, 9 );
add_action( ‘woocommerce_checkout_order_review’, ‘custom_checkout_place_order’, 20 );
}

function after_custom_checkout_payment() {
?>

SEND

My custom text

checkout();
if ( WC()->cart->needs_payment() ) {
$available_gateways = WC()->payment_gateways()->get_available_payment_gateways();
WC()->payment_gateways()->set_current_gateway( $available_gateways );
} else {
$available_gateways = array();
}

if ( ! is_ajax() ) {
// do_action( ‘woocommerce_review_order_before_payment’ );
}
?>

cart->needs_payment() ) : ?>

  $gateway ) );
  }
  } else {
  echo ‘

 • ‘;
  echo apply_filters( ‘woocommerce_no_available_payment_methods_message’, WC()->customer->get_billing_country() ? esc_html__( ‘Sorry, it seems that there are no available payment methods for your state. Please contact us if you require assistance or wish to make alternate arrangements.’, ‘woocommerce’ ) : esc_html__( ‘Please fill in your details above to see available payment methods.’, ‘woocommerce’ ) ) . ‘
 • ‘; // @codingStandardsIgnoreLine
  }
  ?>

checkout();
$order_button_text = apply_filters( ‘woocommerce_order_button_text’, __( ‘Place order’, ‘woocommerce’ ) );
?>