linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

3-miesięczna terminowa lokata oszczędnościowa - Żuławski Bank Spółdzielczy

3-miesięczna terminowa lokata oszczędnościowa

Produkt przeznaczony jest dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych,
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym również dla osób małoletnich.
Służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku przez czas określony w umowie z bankiem.

  • Umowa zawierana jest na czas określony 3 miesięcy
  • Okres sprzedaży 24.07.2023 do 31.10.2023
  • Oprocentowanie stałe, wysokość oprocentowania – 6,50 % w skali roku
  • Kapitalizacja odsetek po upływie zadeklarowanego okresu,
  • Minimalna kwota wpłaty na lokatę 500 zł.
  • Lokata nie odnawia się automatycznie. .