Żuławski Bank Spółdzielczy

Kalendarz, imieniny

Niedziela, 19 Sierpnia 2018 r.  
Jana, Bolesława

Wyszukiwarka

Nawigacja

Kredyty  /   Kredyty dla firm  /   Kredyt w rachunku bieżącym  /   

Treść strony

Kredyt w rachunku bieżącym

1. Cel kredytu
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb Klienta, czyli możliwość przekraczania salda na jego rachunku bieżącym do wysokości przyznanego limitu.

2. Okres kredytowania
Kredyt udzielany jest maksymalnie na okres jednego roku.
Umowa może być przedłużana na dalsze okresy na uzgodnionych warunkach w sytuacji gdy współpraca z Klientem układała się pozytywnie.

3. Wysokość kredytu
Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć średniej miesięcznych wpływów środków na rachunek bieżący Klienta za okres ostatnich sześciu miesięcy.

4. Zabezpieczenie kredytu
Spłata kredytu wraz z odsetkami zabezpieczana jest zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku "Instrukcją zabezpieczania wierzytelności ŻBS".

5. Spłata kredytu
Spłata wykorzystanego kredytu następuje z wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy, bez składania dodatkowych dyspozycji. Za datę spłaty kredytu i odsetek uznaje się datę wpływu środków na rachunek w Banku.
Całkowita spłata kredytu następuje jednorazowo na koniec okresu kredytowania w dniu określonym w umowie kredytu. Odsetki od kredytu są naliczane i płatne miesięcznie.

6. Opłaty i prowizje
Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą prowizji i opłat.

7. Oprocentowanie
Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.
 

drukuj (Kredyt w rachunku bieżącym)

Dane Kontaktowe

Żuławski Bank Spółdzielczy
ul Sikorskiego 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
telefon: 55 246 91 01
faks: 55 246 91 20

Jak do nas trafić?

Jak do nas trafić?

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia
Zapraszamy do odwiedzania
naszej siedziby w godzinach
8:00 - 17:00

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin
Miło nam poinformować, że jesteś
997486 osobą na stronie
powered by netadmin 7.06