Żuławski Bank Spółdzielczy

Kalendarz, imieniny

Niedziela, 19 Sierpnia 2018 r.  
Jana, Bolesława

Wyszukiwarka

Nawigacja

Kredyty  /   Kredyty dla firm  /   Kredyt płatniczy  /   

Treść strony

Kredyt płatniczy

1. Cel kredytu
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie doraźnych płatności kredytobiorcy lub których skala nie mogła być wcześniej przewidziana, wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej w razie przejściowego braku środków finansowych na pokrycie zobowiązań.

2. Warunki udzielenia kredytu

  • stały klient Banku posiadający rachunek bieżący, co najmniej od dwunastu miesięcy i w okresie ostatnich sześciu miesięcy terminowo wywiązujący się ze swoich zobowiązań wobec Banku i innych banków, z którymi współpracuje,
  • należności od kredytobiorcy zaliczane są do kategorii normalnej lub pod obserwacją i w ocenie Banku nie ma przesłanek do ich przeklasyfikowania do wyższej kategorii ryzyka,
  • posiada zdolność kredytową.

3. Okres kredytowania
Kredyt udzielany jest na okres do 90 dni. W przypadku uzasadnionym cyklem produkcyjnym kredyt może być udzielony na okres do 180 dni.

4. Kwota i waluta kredytu
Kredyt udzielany jest w walucie polskiej w rachunku kredytowym.
Maksymalna kwota udzielonego kredytu nie może przekroczyć 500.000 zł.

5. Zabezpieczenie kredytu
Spłata kredytu wraz z odsetkami zabezpieczana jest zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku "Instrukcją prawnych form zabezpieczeń wierzytelności ŻBS".

6. Spłata kredytu i odsetek
Spłata kredytu dokonywana jest jednorazowo w terminie określonym w umowie kredytu poprzez wpłaty gotówkowe na rachunek kredytowy lub poprzez pobranie środków z rachunku bieżącego na rachunek kredytowy bez odrębnej dyspozycji kredytobiorcy.
Ponowne przyznanie kredytu płatniczego może nastąpić po upływie, co najmniej jednego miesiąca od daty spłaty poprzedniego kredytu płatniczego.
Odsetki od kredytu płatne są miesięcznie i pobierane przez Bank z rachunku bieżącego kredytobiorcy, bez dodatkowych dyspozycji kredytobiorcy.

7. Opłaty i prowizje
Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą prowizji i opłat.

8. Oprocentowanie
Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

9. Rozpatrzenie kredytu
5 dni roboczych od dnia otrzymania kompletu wymaganych dokumentów
 

drukuj (Kredyt płatniczy)

Pliki do pobrania

Dane Kontaktowe

Żuławski Bank Spółdzielczy
ul Sikorskiego 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
telefon: 55 246 91 01
faks: 55 246 91 20

Jak do nas trafić?

Jak do nas trafić?

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia
Zapraszamy do odwiedzania
naszej siedziby w godzinach
8:00 - 17:00

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin
Miło nam poinformować, że jesteś
997493 osobą na stronie
powered by netadmin 7.06