Żuławski Bank Spółdzielczy

Kalendarz, imieniny

Środa, 24 Stycznia 2018 r.  
Franciszka, Felicji

Wyszukiwarka

Nawigacja

Kredyty  /   Kredyty dla gospodarstw rolnych  /   Kredyt inwestycyjny  /   

Treść strony

Kredyt inwestycyjny

1. Cel kredytu
Kredyt jest udzielany na finansowanie inwestycji:

  • materialnych (zmierzających do odtworzenia, modernizacji, zwiększenia majątku trwałego),
  • niematerialnych (zakup licencji, koncesji, znaków towarowych, patentów itp),
  • finansowych (zakup papierów wartościowych, udziałów w spółkach z o.o. itp).

2. Okres kredytowania
Kredyt udzielany jest maksymalnie na okres 15 lat.

3. Wysokość kredytu
Udział kredytu w finansowaniu zadania inwestycyjnego może stanowić 90% wartości przedsięwzięcia, a w przypadku zakupu stada podstawowego lub zakupu ziemi 100% wartości przedsięwzięcia

4. Waluta kredytu
Kredyt może być udzielony w złotych.

5. Zabezpieczenie kredytu
Spłata kredytu wraz z odsetkami zabezpieczana jest zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku "Instrukcją zabezpieczania wierzytelności ŻBS".

6. Spłata kredytu
Spłata kredytu może następować jednorazowo lub w ratach, w terminach określonych w umowie kredytowej.
Kredyt spłacony w części lub w całości nie podlega ponownemu wykorzystaniu.

7. Opłaty i prowizje
Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą prowizji i opłat.

8. Oprocentowanie
Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

 

drukuj (Kredyt inwestycyjny)

Dane Kontaktowe

Żuławski Bank Spółdzielczy
ul Sikorskiego 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
telefon: 55 246 91 01
faks: 55 246 91 20

Jak do nas trafić?

Jak do nas trafić?

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia
Zapraszamy do odwiedzania
naszej siedziby w godzinach
8:00 - 17:00

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin
Miło nam poinformować, że jesteś
876421 osobą na stronie
powered by netadmin 7.06
baner toplayer
bal