Żuławski Bank Spółdzielczy

Kalendarz, imieniny

Niedziela, 19 Sierpnia 2018 r.  
Jana, Bolesława

Wyszukiwarka

Nawigacja

Kredyty  /   Kredyty dla gospodarstw rolnych  /   Kredyt płatniczy  /   

Treść strony

Kredyt płatniczy

1. Cel kredytu
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie doraźnych płatności kredytobiorcy lub których skala nie mogła być wcześniej przewidziana, wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej w razie przejściowego braku środków finansowych na pokrycie zobowiązań.

2. Warunki udzielenia kredytu

  • stały klient Banku posiadający rachunek bieżący, co najmniej od dwunastu miesięcy i w okresie ostatnich sześciu miesięcy terminowo wywiązujący się ze swoich zobowiązań wobec Banku i innych banków, z którymi współpracuje,
  • należności od kredytobiorcy zaliczane są do kategorii normalnej lub pod obserwacją i w ocenie Banku nie ma przesłanek do ich przeklasyfikowania do wyższej kategorii ryzyka,
  • posiada zdolność kredytową.

3. Okres kredytowania
Kredyt udzielany jest na okres do 90 dni. W przypadku uzasadnionym cyklem produkcyjnym kredyt może być udzielony na okres do 180 dni.

4. Kwota i waluta kredytu

  • Kredyt udzielany jest w walucie polskiej w rachunku kredytowym.
  • Maksymalna kwota udzielonego kredytu nie może przekroczyć 500.000 zł.

5. Zabezpieczenie kredytu
Spłata kredytu wraz z odsetkami zabezpieczana jest zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku "Instrukcją zabezpieczania wierzytelności ŻBS".

6. Spłata kredytu i odsetek

  • Spłata kredytu dokonywana jest jednorazowo w terminie określonym w umowie kredytu poprzez wpłaty gotówkowe na rachunek kredytowy lub poprzez pobranie środków z rachunku bieżącego na rachunek kredytowy bez odrębnej dyspozycji kredytobiorcy.
  • Ponowne przyznanie kredytu płatniczego może nastąpić po upływie, co najmniej jednego miesiąca od daty spłaty poprzedniego kredytu płatniczego.
  • Odsetki od kredytu płatne są miesięcznie i pobierane przez Bank z rachunku bieżącego kredytobiorcy, bez dodatkowych dyspozycji kredytobiorcy.

7. Opłaty i prowizje
Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą prowizji i opłat.

8. Oprocentowanie
Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

9. Rozpatrzenie kredytu
5 dni roboczych od dnia otrzymania kompletu wymaganych dokumentów.
 

drukuj (Kredyt płatniczy)

Dane Kontaktowe

Żuławski Bank Spółdzielczy
ul Sikorskiego 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
telefon: 55 246 91 01
faks: 55 246 91 20

Jak do nas trafić?

Jak do nas trafić?

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia
Zapraszamy do odwiedzania
naszej siedziby w godzinach
8:00 - 17:00

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin
Miło nam poinformować, że jesteś
997474 osobą na stronie
powered by netadmin 7.06