Żuławski Bank Spółdzielczy

Kalendarz, imieniny

Niedziela, 19 Sierpnia 2018 r.  
Jana, Bolesława

Wyszukiwarka

Nawigacja

Kredyty  /   Kredyty dla gospodarstw rolnych  /   Kredyt obrotowy na zakup rzecz.środ.do produkcji rolnej "Dobry Plon"  /   

Treść strony

Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej "Dobry Plon"

1. Cel kredytu
Kredyt przeznaczony jest na zakup:

  • nawozów mineralnych,
  • środków ochrony roślin,
  • pasz,
  • materiału siewnego,
  • paliw,
  • zwierząt: jałówki, krowy, loszki.

2. Okres kredytowania
Kredyt może być udzielony na okres do 1 roku.

3. Wysokość kredytu
Kwota kredytu nie może przekroczyć 2 000,00 zł. na 1 ha użytków rolnych.
Powierzchnię użytków ustala się na podstawie następujących dokumentów:

  • nakazu płatniczego podatku rolnego z ostatniego roku, lub
  • zaświadczenia z urzędu gminy właściwego dla pobierania podatku rolnego, lub
  • umowy dzierżawy.

4. Waluta kredytu
Kredyt może być udzielony w złotych.

5. Zabezpieczenie kredytu
Spłata kredytu wraz z odsetkami powinna być zabezpieczona w formie szczegółowo określonej w instrukcji dotyczącej zasad zabezpieczania wierzytelności, obowiązującej aktualnie w ŻBS.
Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu uzależniony jest od:
wysokości i okresu spłaty kredytu,
sytuacji finansowej kredytobiorcy oraz wartości realnej proponowanych form zabezpieczeń kredytu.

6. Spłata kredytu
Kredyt może być spłacany jednorazowo lub w ratach, w zależności od postanowień umowy kredytowej.
Kredyt spłacony w części lub w całości nie podlega ponownemu wykorzystaniu.

7. Opłaty i prowizje
Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą prowizji i opłat.

8. Oprocentowanie
Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.
 

drukuj (Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej "Dobry Plon")

Dane Kontaktowe

Żuławski Bank Spółdzielczy
ul Sikorskiego 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
telefon: 55 246 91 01
faks: 55 246 91 20

Jak do nas trafić?

Jak do nas trafić?

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia
Zapraszamy do odwiedzania
naszej siedziby w godzinach
8:00 - 17:00

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin
Miło nam poinformować, że jesteś
997460 osobą na stronie
powered by netadmin 7.06