Żuławski Bank Spółdzielczy

Kalendarz, imieniny

Niedziela, 19 Sierpnia 2018 r.  
Jana, Bolesława

Wyszukiwarka

Nawigacja

Kredyty  /   Kredyty dla gospodarstw rolnych  /   Kredyt w rachunku bieżącym zabezpieczony hipoteką  /   

Treść strony

Kredyt w rachunku bieżącym zabezpieczony hipoteką

1. Cel kredytu
Kredyt przeznaczony jest na dowolny cel związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz spłatę innych zobowiązań, w tym także kredytu obrotowego finansującego bieżącą działalność gospodarczą w innym banku.

2. Kredyt może być udzielony:
Rolnikom prowadzącym produkcję rolną, będącym właścicielami/współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych.

3. Okres kredytowania
Kredyt udzielany jest maksymalnie na okres pięciu lat. Jednocześnie okres kredytowania nie może być dłuższy, niż okres posiadania przez kredytobiorcę rachunku bieżącego w ŻBS.

4. Wysokość kredytu
Kwota kredytu nie może przekroczyć 70% wartości gruntów rolnych (grunty orne, sady, łąki i pastwiska) wchodzących w skład nieruchomości rolnej (przyjętej na zabezpieczenie spłaty wnioskowanego kredytu) wycenianej przez bank na podstawie średnich cen gruntów rolnych (ceny z uwzględnieniem jakości gruntów) w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw, ogłaszanych przez GUS w okresach kwartalnych.

5. Zabezpieczenie kredytu
Zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowi obligatoryjne ustanowienie hipoteki kaucyjnej na nieruchomości stanowiącej podstawę udzielenia kredytu.
Bank może żądać ustanowienia dodatkowej formy zabezpieczenia, np. ubezpieczenie kredytu.

6. Spłata kredytu
Spłata kredytu następuje w pięciu ratach rocznych, w tym wysokość każdej z czterech pierwszych rat stanowi 15% udzielonego kredytu, wysokość piątej - ostatniej raty stanowi 40% kwoty udzielonego kredytu. Odsetki naliczane są od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie.

8. Opłaty i prowizje
Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą prowizji i opłat.

9. Oprocentowanie
Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.
 

drukuj (Kredyt w rachunku bieżącym zabezpieczony hipoteką)

Dane Kontaktowe

Żuławski Bank Spółdzielczy
ul Sikorskiego 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
telefon: 55 246 91 01
faks: 55 246 91 20

Jak do nas trafić?

Jak do nas trafić?

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia
Zapraszamy do odwiedzania
naszej siedziby w godzinach
8:00 - 17:00

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin
Miło nam poinformować, że jesteś
997498 osobą na stronie
powered by netadmin 7.06