Żuławski Bank Spółdzielczy

Kalendarz, imieniny

Niedziela, 19 Sierpnia 2018 r.  
Jana, Bolesława

Wyszukiwarka

Nawigacja

O Banku  /   Historia Banku  /   

Treść strony

Historia: Bank powstał 9 listopada 1947 r. Bagaż doświadczeń

historycznych jest źródłem bezpieczeństwa i stabilizacji Banku.

Nasza tradycja to zaufanie klientów wypracowane zaangażowaniem

i doświadczeniem personelu.

 

 

9 listopada 1947 r. Zgromadzenie założycielskie
2 lipca 1950 r. przekształcenie Banku w Gminną Kasę Spółdzielczą w Nowym Dworze Gd.
10 maja 1959 r. zmiana nazwy na "Żuławski Bank Ludowy Spółdzielnia oszczędnościowo-pożyczkowa w Nowym Dworze Gdańskim",
19 luty 1948 r.      wpisanie Statutu Banku pod nazwą "Żuławski Bank Ludowy Spółdzielnia    z  odpowiedzialnością nieograniczoną" do Sądowego Rejestru Spółdzielni w Gdańsku pod nr RS 218,
19 kwietnia 1962 r. zmiana nazwy na "Spółdzielczy Bank Ludowy w Nowym Dworze Gdańskim",
22 kwietnia 1973 r. zmiana nazwy na "Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim"
30 listopada 1994 r. zmiana nazwy na "Żuławski Bank Spółdzielczy"
29 luty 1996 r. na podstawie aktu notarialnego zawiązania Pomorsko-Kujawskiego Banku Regionalnego S.A. w Bydgoszczy, Bank staje się jego akcjonariuszem,
1 kwietnia 2002 r. zmiana zrzeszenia - przystąpienie do Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. w Warszawie.
wrzesień 2011 r. zmiana zrzeszenia - przystąpienie do Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB-Bank S.A.)

Obszar działania: Bank prowadzi działalność na obszarze na obszarze województwa pomorskiego oraz powiatu elbląskiego w województwie warmińsko-mazurskim.

O pracownikach: Przez prawie 70 lat pracowało w Banku blisko 200 osób. Wspaniali ludzie i oddani pracownicy. Pracownikiem z najdłuższym stażem (45 lat pracy) była Marianna Czerwińska, wieloletni główny księgowy, etatowy członek Zarządu do 2002 r. Osobą o najdłuższym stażu pracy w Radzie Nadzorczej był Zygmunt Czerpiński - 39 lat społecznej pracy. Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej najdłużej, nieprzerwanie przez 18 lat, do września 2005 r., pełnił nieżyjący już Antoni Pietruczuk.
W 1987 r. ustanowiony został tytuł Honorowego Członka Rady Nadzorczej. Nieżyjący już Andrzej Głowacki został nim jako pierwszy, obecnie - Władysław Baranowski - w latach 1975-1982 - dyrektor Banku, a do 2002 r. społeczny Członek Zarządu.

O Radzie: Funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Andrzej Błaszczyk, zastępcą Przewodniczącego jest Henryk Brzozowski, natomiast funkcję sekretarza pełni Teresa Cholewa. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej Banku to: Piotr Czechowski, Zdzisław Rutkowski, Wiesław Ryszard Gołębiowski oraz Ireneusz Dymiński.

O Zarządzie: Prezesem Zarządu Żuławskiego Banku Spółdzielczego jest Ewelina Maria Pałubicka, Wiceprezesi Zarządu: Małgorzta Koćko i Beata Artypowicz - Frelik.
Do stycznia 2010 r. funkcję Prezesa Zarządu pełniła Irena Ella Bubnowska.

Tożsamość lokalna: Żuławski Bank Spółdzielczy odważnie sięga po możliwości, jakie stwarza lokalny rynek. Tożsamość lokalna rozumiana jest przez Bank nie tylko jako identyfikacja z naszym terenem i jego mieszkańcami, lecz także jako doskonała znajomość rynku, jego potrzeb i odpowiedni dobór oferty bankowej. To także zaufanie Klientów, łatwość dostępu do oferowanych usług bankowych oraz poczucie bezpieczeństwa i pewności.
Bank prowadzi działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i środowiska, angażując się w liczne akcje charytatywne, finansując imprezy sportowe i kulturalne.

Lokalny lider: Bank jest lokalnym liderem rynku usług finansowych. Obsługuje gospodarstwa rolne, przedsiębiorców oraz całą społeczność lokalną. Ponad 90 % gospodarstw rolnych prowadzi rozliczenia przez nasz Bank. Powiat nowodworski oraz Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański wraz z wszystkimi jednostkami i instytucjami są naszymi klientami.

Oferta produktowa: Bank prowadzi działalność depozytowo-kredytową oraz pośrednictwa finansowego. Swoim klientom oferujemy kredyty konsumenckie, rolnicze i dla przedsiębiorców.Stworzyliśmy możliwość korzystania z najnowocześniejszej techniki teleinformatycznej poprzez dostęp do usług bankowych za pomocą home bankingu, sms bankingu i internet bankingu. W celu zwiększenia dostępu do środków finansowych  za pomocą kart Visa Electron i Visa Bussines, Bank posiada dwa bankomaty, jeden przy siedzibie Banku , drugi jest zlokalizowany przy Filii Żuławskiego Banku Spółdzielczego przy ul. Warszawskiej 2C.
W zakresie operacji dewizowych Bank dokonuje realizacji poleceń wypłaty za granicę oraz międzynarodowych przekazów pieniężnych w ramach sieci Western Union.
Mocno uczestniczymy w przedsięwzięciach inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków UE, dlatego stworzyliśmy dla naszych klientów Punkt Doradztwa Unijnego.

 

Dane Kontaktowe

Żuławski Bank Spółdzielczy
ul Sikorskiego 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
telefon: 55 246 91 01
faks: 55 246 91 20

Jak do nas trafić?

Jak do nas trafić?

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia
Zapraszamy do odwiedzania
naszej siedziby w godzinach
8:00 - 17:00

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin
Miło nam poinformować, że jesteś
997438 osobą na stronie
powered by netadmin 7.06