Żuławski Bank Spółdzielczy

Kalendarz, imieniny

Niedziela, 19 Sierpnia 2018 r.  
Jana, Bolesława

Wyszukiwarka

Nawigacja

Rachunki  /   Rachunki dla firm i rolników  /   

Treść strony

Rachunek bieżący i pomocniczy

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

Rachunek pomocniczy służy do dokonywania przez posiadacza rachunku innych niż bieżące rozliczeń pieniężnych lub generowania środków z przeznaczeniem na ściśle określony cel, jak również przeprowadzania w tym zakresie rozliczeń.
Przeznaczony jest dla:
 

 •  Osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
 •  Organizacji społecznych, politycznych, zawodowych,
 •  Fundacji stowarzyszeń,
 •  Jednostek i zakładów budżetowych,
 •  Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osiągających dochody z najmu lub dzierżawy,
 •  Wspólnot mieszkaniowych,
 •  Pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych,
 •  Osób tworzących komitety czynów społecznych, Rady Rodziców lub Komitety Rodzicielskie szkół i innych placówek oświatowych,
 •  Rolników.


Rachunek bieżący i pomocniczy to:
 

 •  Kompleksowa obsługa finansowa,
 •  Możliwość wpłat i wypłat gotówki w kasach Banku na każde żądanie
 •  Swobodne dysponowanie środkami
 •  Możliwość korzystania z systemu HOME Banking
 •  Możliwość korzystania z systemu Internet Banking
 •  Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym
 •  Obsługa transakcji w obrocie zagranicznym
 •  Lokaty z nadwyżek środków na rachunku bieżącym
 •  Karty płatnicze VISA BUSINESS
 •  Możliwość bezpłatnego przelewania wynagrodzeń na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe UNIKONTO pracowników


Otwarcie rachunku następuje po podpisaniu przez Posiadacza rachunku umowy oraz karty wzorów podpisów po przedłożeniu odpowiednich dokumentów:

 •  Zaświadczenia o nadaniu numeru statystycznego REGON
 •  Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP
 •  Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Dane Kontaktowe

Żuławski Bank Spółdzielczy
ul Sikorskiego 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
telefon: 55 246 91 01
faks: 55 246 91 20

Jak do nas trafić?

Jak do nas trafić?

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia
Zapraszamy do odwiedzania
naszej siedziby w godzinach
8:00 - 17:00

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin
Miło nam poinformować, że jesteś
997469 osobą na stronie
powered by netadmin 7.06