Cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. O zasadach przetwarzania danych osobowych (RODO) więcej informacji znajdziesz na stronie w zakładce Informacje Prawne.

Ok, rozumiem
Ok, rozumiem
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Concordia Ubezpieczenia - Żuławski Bank Spółdzielczy

Concordia Ubezpieczenia

UBEZPIECZENIA CONCORDIA 

Concordię Ubezpieczenia tworzą: Concordia Polska TUW specjalizujące się w ubezpieczeniach majątkowych oraz WTUŻiR Concordia Capital S.A., które w swojej ofercie posiada ubezpieczenia na życie. Strategiczne znaczenie ma dla Concordii jakość obsługi oraz solidna likwidacja szkód. Doceniają to i zauważają Klienci, a także niezależni eksperci. Czego dowodem jest mała ilość reklamacji zgłaszanych do Rzecznika Ubezpieczonych oraz liczne nagrody i certyfikaty.

PAKIETY

KLIENT INDYWIDUALNY :

Zadbaj o ochronę tego, co dla Ciebie najcenniejsze. Rodzina, Twoje zdrowie czy majątek codziennie narażone są na niebezpieczeństwo. Ubezpieczenia majątkowe zapewniają wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego mienia na skutek działania ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem lub rabunku. Własnie w takim przypadku ubezpieczenie domu, mieszkania, czy firmy umożliwia zmniejszenie strat materialnych do jak najmniejszych rozmiarów. Dobrze dobrane ubezpieczenie chroni majątek będący często dorobkiem całego życia.

CONCORDIA PLUS – uzyskasz pomoc gdy:

 • powódź, pożar, huragan, grad bądź inne zdarzenie losowe zniszczą lub uszkodzą Twój dom i dobytek,
 • w wyniku włamania zostanie skardziony Twój komputer,
 • na skutek przepięcia uszkodzony zostanie Twój telewizor,
 • Twoje produkty w lodówce ulegną rozmrożeniu,
 • szyby bądź inne elementy szklane zostaną stłuczone,
 • mieszkanie sąsiada zostanie zalane na skutek uszkodzenia Twojej pralki,
 • konieczna będzie pomoc prawnika,
 • potrzebna będzie “złota rączka” – ślusarz, hydraulik, elektryk,
 • ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi, np. złamiesz rękę.

W ramach CONCORDII PLUS ubezpieczyć możesz również:

 • laptopa, którego używasz do prowadzenia własnej firmy,
 • kolektory słoneczne,
 • domek letniskowy,
 • dom w budowie,
 • nagrobek lub grobowiec.

CONCORDIA – ŻYCIE PLUS 100 000

Solidne ubezpieczenie w razie wystąpienia śmierci w wypadku w ruchu komunikacyjnym lub śmierci w wypadku na terenie zakładu pracy lub gospodarstwa rolnego.

Co daje ubezpieczenie?

 • wsparcie finansowe dla Twoich najbliższych w sytuacji, kiedy zostaną bez żywiciela rodziny,
 • komfort i poczucie bezpieczeństwa dla Ciebie i Twoich bliskich,
 • dodatkowe świadczenia w momencie, kiedy doszło  do wypadku komunikacyjnego, a Ty miałeś zapięte pasy bezpieczeństwa,
 • ochronę od następnego dnia, dzięki wystawieniu  polisy “od ręki”.

PRZEDSIĘBIORCA :

Zadbaj o ubezpieczenie  swojej firmy chroniące od skutków najczęściej występujących zdarzeń. Skorzystaj z możliwości i wybierz warianty, które odpowiadają branży w której działasz.
Concordia Biznes to oferta ubezpieczeń majątkowych, która zapewni Twojej firmie bezpieczeństwo finansowe w razie nieprzewidzianych zdarzeń takich jak: zalanie, pożar, czy kradzież, a dzięki Ochronie Prawnej Wierzytelności będziesz mógł m.in. sprawdzić wiarygodność swojego kontrahenta oraz skutecznie dochodzić roszczeń od dłużników. Chroń majątek swojego przedsiębiorstwa.

CONCORDIA BIZNES – SOLIDNE UBEZPIECZENIE :

 • budynków, budowli, a także maszyn i urządzeń, wyposażenia oraz środków obrotowych, wartości pieniężnych, nakładów inwestycyjnych i innego mienia związanego z prowadzoną działalnością:
  a) od ognia i innych zdarzeń losowych,
  b) od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • szyb od stłuczenia i pęknięcia, m.in stałe oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne budynków i budowli, szklane lub kamienne wykładziny, reklamy świetlne, lustra i inne.
 • sprzętu elektronicznego  od wszystkich ryzyk, m.in kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, awarii i innych zdarzeń losowych,
 • odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie, w tym również OC za produkt,
 • majątku w transporcie krajowym (Cargo),
 • Ochrony Prawnej Wierzytelności,
 • zwierząt od padnięcia lub skierowania na ubój z konieczności.

Co daje ubezpieczenie?

 • rekompensatę strat po najczęściej występujących zdarzeniach, np. zalanie, kradzież, huragan, pożar,
 • prosty wybór najkorzystniejszych wariantów, dedykowany małym i  średnim firmom,
 • poradę prawnika oraz pomoc w przypadku niewypłacalności dłużników.

ROLNIK :

Concordia Agro to pakiet ubezpieczeń majątkowych, który poza ochroną budynków obejmuje również zabezpieczenie sprzętu rolniczego od skutków pożaru czy kradzieży. Zapewnia ochronę w sytuacjach związanych z NNW i OC. Concordia Agro to idealny pakiet dla Ciebie, Twojej rodziny i Twojego gospodarstwa.

CONCORDIA AGRO – SOLIDNE UBEZPIECZNIE:

 • budynków w gospodarstwie rolnym stanowiące zaplecze kapitałowe gospodarstwa. Gwarancja odszkodowania  za szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, gradu, uderzenia pioruna i innych żywiołów.
 • odpowiedzialności cywilnej – chroniąc osoby trzecie oraz ich mienie przed wypadkami, jakie mogą sie zdarzyć w związku z prowadzeniem gospodarstwa  rolnego.
 • maszyn rolniczych – Agro Casco – zapewnia kompleksową ochronę maszyn w zakresie dostosowanym do zagrożeń występujących  podczas ich eksploatacji. Maszyny oraz inny sprzęt ubezpieczony jest od: wypadku, ognia, huraganu, powodzi i innych żywiołów oraz kradzieży i rabunku.
 • następstw nieszcześliwych wypadków- gwarancja ubezpieczenia- środków finansowych, w przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz Twojej rodziny po Twojej śmierci, która była następstwem nieszczęśliwego wypadku w wyniku pracy w gospodarstwie rolnym.

KREDYTOBIORCA :

Masz kredyt w Banku i chcesz zapewnić swoim bliskim poczucie bezpieczeństwa, zyskać finansowe wsparcie w razie nieprzewidzianych zdarzeń niżej wymieniona oferta jest dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem.

SOLIDNE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK :

 • śmierci,
 • trwałej i całkowitej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem,
 • poważnego zachorowania,
 • utraty pracy.

Co daje ubezpieczenie?

 • zabezpieczenie finansowe w trudnych sytuacjach losowych dla Ciebie i Twoich najbliższych,
 • komfort i poczucie pewności, że zobowiązanie finansowe wobec Banku zostanie spłacone – nawet gdy zabraknie jednego żywiciela rodziny,
 • gotówkę na pokrycie wydatków związanych z leczeniem,
 • pieniądze w sytuacji trwałej i całkowitej niezdolności do pracy,
 • konkurencyjną ofertę – warunki ubezpieczenia wynegocjowane przez Bank – tylko dla swoich klientów,
 • uproszczoną formę przystąpienia do ubezpieczenia,
 • możliwość przystąpienia wszystkich Współkredytobiorców.

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE – ŻYCIE KOMFORT 

Podstawowym zadaniem grupowych ubezpieczeń na życie kredytobiorców jest zabezpieczenie spłaty  kredytu na wypadek ewentualnej śmierci kredytobiorcy. Do wyboru jest 5 wariantów o różnych zakresie świadczeń.

Wariant I –  śmierć naturalna lub w wyniku nieszcześliwego wypadku,
Wariant II–   śmierć naturalna lub w wyniku nieszczęsliwego wypadku,
trwała i całkowita niezdolność do pracy.
Wariant III–  śmierć naturalna lub w wyniku nieszcześliwego wypadku,
trwała i całkowita niezdolność do pracy,
utrata pracy.
Wariant IV–  śmierć naturalna lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
trwała i całkowita niezdolność do pracy,
poważne zachorowanie.
Wariant V–  śmierć naturalna lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
trwała i całkowita niezdolność do pracy,
poważne zachorowanie,
utrata pracy.

ŻYCIE PLUS KLIENTA BANKU

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 1. ryzyko podstawowe:
  -śmierć ubezpieczonego,
  -śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  -śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca albo udaru mózgu.
 2. ryzyka dodatkowe, w tym:
  a)ryzyka wypadkowe:
  – trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku nieszcześliwego wypadku,
  b)ryzyka rodzinne:
  – śmierć małżonka ubezpieczonego,
  -śmierć małżonka ubezpieczonego w wyniku NW,
  -śmierć dziecka ubezpieczonego,
  -śmierć dziecka ubezpieczonego w wyniku NW,
  -urodzenie dziecka,
  -martwe urodzenie dziecka,
  -osierocenie dziecka,
  -śmierć rodzica lub teścia ubezpieczonego,
  c)ryzyka zdrowotne związane  z samym ubezpieczonym:
  -pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany chorobą,
  -pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem,
  -trwała i całkowita niezdolność ubezpieczonego do pracy,
  -operacje chirurgiczne,
  d)ryzyka zdrowotne związane z ochroną rodziny ubezpieczonego:
  -poważne zachorowanie małżonka,
  -poważne zachorowanie dziecka.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE – CONCORDIA AUTO

Ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają odszkodowanie za uszkodzenie lub utratę pojazdu oraz za szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. Są one ubezpieczeniami najpopularniejszymi i najczęściej zawieranymi w Polsce.

Ubezpieczenia komunikacyjne obejmują:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • Auto- Casco,
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
 • Ubezpieczenie natychmiastowej  pomocy Assistance OC,
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej Euroadwokat Kierowcy,
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej Euroadwokat Komunikacja/ Auto.