linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Statut Banku - Żuławski Bank Spółdzielczy

Statut Banku

Najważniejszym dokumentem określającym cel i przedmiot działalności Żuławskiego Banku Spółdzielczego jest Statut Banku. Ostatnia zmiana Statutu została zatwierdzona podczas Zebrania Przedstawicieli Banku w dniu 26 marca 2018 r.

Statut Żuławskiego Banku Spółdzielczego