Cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. O zasadach przetwarzania danych osobowych (RODO) więcej informacji znajdziesz na stronie w zakładce Informacje Prawne.

Ok, rozumiem
Ok, rozumiem
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Zastrzeganie dokumentów - Żuławski Bank Spółdzielczy

Zastrzeganie dokumentów

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwości ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby,
która dokumenty utraciła.

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

 • niezwłocznie powiadomić Żuławski Bank Spółdzielczy, który przyjmuje zastrzeżenia zarówno od swoich klientów jak i osób nie będących klientami Banku – tak postępujemy zarówno w przypadku zwykłego zgubienia, jak i utraty dokumentu w wyniku kradzieży,
 • złożyć wniosek o zastrzeżenie dokumentu – dyspozycja jest potrzebna aby bank wpisał zastrzeżenie do Centralnej Bazy Danych Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Pisemne potwierdzenie przyjęcia dyspozycji może być wydawane na życzenie klienta;
 • powiadomić Policję (gdy utracono je w wyniku kradzieży).
 •  wyrobić nowy dokument.

Gdzie i jak zastrzegać?
W Żuławskim Banku Spółdzielczym lub w bankach przyjmujących zastrzeżenia będących uczestnikami Systemu Dokumenty Zastrzeżone http://www.dokumentyzastrzezone.pl/

Jakie rodzaje dokumentów należy zastrzegać?
Wszystkie dokumenty potwierdzające tożsamość. Najważniejsze z nich to:

 •  dowód osobisty,
 •  paszport,
 •  prawo jazdy,
 •  książeczka wojskowa,
 •  książeczka marynarska,
 •  dowód rejestracyjny,
 •  karta pobytu,
 •  dowody rejestracyjne,
 •  karty płatnicze.

Cele i korzyści:

 • pełniejsza ochrona osób, które utraciły dokumenty,
 •  możliwość natychmiastowego sprawdzenia i potwierdzenia czy dokument nie został zastrzeżony przez prawowitego właściciela,
 •  lepsza ochrona przed wyłudzeniami,
 •  ograniczanie ryzyka w prowadzonej działalności,
 •  podnoszenie poziomu zaufania i poczucia bezpieczeństwa,
 •  wzmacnianie rzetelności w obrocie gospodarczym i cywilnym.