linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Historia Banku - Żuławski Bank Spółdzielczy

Historia Banku

Żuławski Bank Spółdzielczy powstał 9 listopada 1947 r. Bagaż doświadczeń historycznych jest źródłem bezpieczeństwa i stabilizacji Banku. Nasza tradycja to zaufanie klientów wypracowane zaangażowaniem i doświadczeniem personelu.

A teraz trochę z historii:

 • 9 listopada 1947 r. Zgromadzenie założycielskie,
 • 2 lipca 1950 r. przekształcenie Banku w Gminną Kasę Spółdzielczą w Nowym Dworze Gd.
 • 10 maja 1959 r. zmiana nazwy na “Żuławski Bank Ludowy Spółdzielnia oszczędnościowo-pożyczkowa w Nowym Dworze Gdańskim”,
 • 19 luty 1948 r.  wpisanie Statutu Banku pod nazwą “Żuławski Bank Ludowy Spółdzielnia    z  odpowiedzialnością nieograniczoną” do Sądowego Rejestru Spółdzielni w Gdańsku pod nr RS 218,
 • 19 kwietnia 1962 r. zmiana nazwy na “Spółdzielczy Bank Ludowy w Nowym Dworze Gdańskim”,
 • 22 kwietnia 1973 r. zmiana nazwy na “Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim”,
 • 30 listopada 1994 r. zmiana nazwy na “Żuławski Bank Spółdzielczy”,
 • 29 luty 1996 r. na podstawie aktu notarialnego zawiązania Pomorsko-Kujawskiego Banku Regionalnego S.A.
  w Bydgoszczy, Bank staje się jego akcjonariuszem,
 • 1 kwietnia 2002 r. zmiana zrzeszenia – przystąpienie do Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. w Warszawie,
 • wrzesień 2011 r. zmiana zrzeszenia – przystąpienie do Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB-Bank S.A.)

Obszar działania: Bank prowadzi działalność na obszarze na obszarze województwa pomorskiego oraz powiatu elbląskiego
w województwie warmińsko-mazurskim.

O pracownikach: Przez prawie 70 lat pracowało w Banku blisko 200 osób. Wspaniali ludzie i oddani pracownicy. Pracownikiem z najdłuższym stażem (45 lat pracy) była Marianna Czerwińska, wieloletni główny księgowy, etatowy członek Zarządu do 2002 r. Osobą o najdłuższym stażu pracy w Radzie Nadzorczej był Zygmunt Czerpiński – 39 lat społecznej pracy. Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej najdłużej, nieprzerwanie przez 18 lat, do września 2005 r., pełnił nieżyjący już Antoni Pietruczuk.
W 1987 r. ustanowiony został tytuł Honorowego Członka Rady Nadzorczej. Nieżyjący już Andrzej Głowacki został nim jako pierwszy, obecnie – Władysław Baranowski – w latach 1975-1982 – dyrektor Banku, a do 2002 r. społeczny Członek Zarządu.

Tożsamość lokalna: Żuławski Bank Spółdzielczy odważnie sięga po możliwości, jakie stwarza lokalny rynek. Tożsamość lokalna rozumiana jest przez Bank nie tylko jako identyfikacja z naszym terenem i jego mieszkańcami, lecz także jako doskonała znajomość rynku, jego potrzeb i odpowiedni dobór oferty bankowej. To także zaufanie Klientów, łatwość dostępu do oferowanych usług bankowych oraz poczucie bezpieczeństwa i pewności. Bank prowadzi działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i środowiska, angażując się w liczne akcje charytatywne, finansując imprezy sportowe i kulturalne.

Lokalny lider: Bank jest lokalnym liderem rynku usług finansowych. Obsługuje gospodarstwa rolne, przedsiębiorców oraz całą społeczność lokalną. Ponad 90 % gospodarstw rolnych prowadzi rozliczenia przez nasz Bank. Powiat nowodworski oraz Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański wraz z wszystkimi jednostkami i instytucjami są naszymi klientami.

Oferta produktowa: Bank prowadzi działalność depozytowo-kredytową oraz pośrednictwa finansowego. Swoim klientom oferujemy kredyty konsumenckie, rolnicze i dla przedsiębiorców. Stworzyliśmy możliwość korzystania
z najnowocześniejszej techniki teleinformatycznej poprzez dostęp do usług bankowych za pomocą home bankingu, sms bankingu i internet bankingu. W celu zwiększenia dostępu do środków finansowych  za pomocą kart Visa Electron i Visa Bussines, Bank posiada dwa bankomaty, jeden przy siedzibie Banku , drugi jest zlokalizowany przy Filii Żuławskiego Banku Spółdzielczego przy ul. Warszawskiej 2C.
W zakresie operacji dewizowych Bank dokonuje realizacji poleceń wypłaty za granicę oraz międzynarodowych przekazów pieniężnych w ramach sieci Western Union. Mocno uczestniczymy w przedsięwzięciach inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków UE, dlatego stworzyliśmy dla naszych klientów Punkt Doradztwa Unijnego.

W 2017 roku Bank obchodził swój 70-ty jubileusz. Obecnie współwłaścicielami Banku jest 403 członków, a nasz kapitał pochodzi wyłącznie z lokalnego rynku. Nadal aktywnie uczestniczymy w życiu społecznym naszych mieszkańców.Organizujemy zbiórki publiczne i wspieramy środowiska artystyczne, szkoły oraz instytucje pożytku publicznego. Realizujemy ambitne projekty wspierające lokalne przedsiębiorstwa, co niewątpliwie ma wpływ na poprawę sytuacji na rynku pracy.

Galeria zdjęć