linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Zasady ładu korporacyjnego - Żuławski Bank Spółdzielczy

Zasady ładu korporacyjnego

 

Zasady Ładu Korporacyjnego to zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku, klientami oraz swoim otoczeniem.

Żuławski Bank Spółdzielczy udostępnia  najważniejsze dokumenty, które realizują Ład Korporacyjny: