linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Rachunek UNIKONTO - Żuławski Bank Spółdzielczy

Rachunek UNIKONTO

Nowoczesny rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy UNIKONTO umożliwia:

  • gromadzenie środków pieniężnych,
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
  • rozliczenia w trybie polecenia zapłaty,
  • korzystanie z debetu dopuszczalnego,
  • uzyskiwanie i wykorzystywanie kredytu,
  • korzystanie z kart bankowych,
  • realizację stałych zleceń,
  • korzystanie z systemu bankowości internetowej Internet Banking
  • korzystanie z usługi SMS Banking

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy UNIKONTO może być otwarty dla jednej osoby, współmałżonków lub osób ze sobą niespokrewnionych. Właściciel może także ustanowić pełnomocnika, który będzie uprawniony do dysponowania rachunkiem.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy jest rachunkiem oprocentowanym, odsetki są naliczane według zmiennej stopy procentowej, kapitalizowane są co kwartał kalendarzowy.

Bank nie pobiera opłaty za otwarcie rachunku ROR.

Już dziś zostań Klientem Żuławskiego Banku Spółdzielczego i otwórz swoje własne Unikonto!